Společnost je vedená v obchodním rejstříku, Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91670.

Jak nakupovat

Zboží v našem internetovém obchodě je rozděleno do několika kategorii. Každá kategorie obsahuje sortiment výrobků. Po kliknutí na Vámi vybranou kategorii se zobrazí výpis všech položek, které jsou v dané kategorii umístěny. Detailní informace o každé položce se Vám zobrazí po kliknutí na název nebo obrázek položky.

Jak objednávat

Vámi vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na tlačítko "Do košíku". Aktuální stav Vaší objednávky vždy zjistíte v pravém horním rohuobrazovky, kde se Vám zobrazuje celkový stav košíku. Obsah Vašeho nákupního košíku si můžete kdykoliv prohlédnout kliknutím na odkaz "Košík" v menu. Zde pak můžete kdykoliv Váš nákup modifikovat či ukončit a objednávku odeslat.

Pokud jste do košíku umístili všechno zboží, které chcete objednat, tak pokračujete v nákupu kliknutím na tlačítko "Objednávka". Pečlivěvyplňte všechny identifikační údaje o Vaší osobě, případně nám můžete zanechat vzkaz v položce poznámka. Celá Vaše objednávka je zobrazena nad formulářem. Objednávku potvrdíte kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku", čímž ji odešlete ke zpracování. Na Vámi zadaný telefon Vás budeme co nejdříve kontaktovat ohledně způsobu dopravy a způsobu platby.

Možnosti podání objednávky:

 1. On-line - přímo v internetovém obchodě mumiogold.eu si vyberete zboží, o které máte zájem.
 2. E-mailem - objednávku můžete zaslat také na e-mailovou adresu info(a)mumiogold.eu
 3. Telefonicky - vybrané zboží si můžete objednat na tel. 602 658 075

Platební podmínky

V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp.chyby v popisu výrobku, společnost Relikt - Art Engel s.r.o. má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou, a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti. Společnost má právo odmítnout či zrušit takovouto objednávku i v případě, že zákazník zaslal peníze za tento výrobek předem na účet společnosti. V takovém případě společnost zašle tyto peníze okamžitě zpět na účet kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Pokud dojde ke změně ceny, prodávající vždy telefonicky na tuto skutečnost upozorní. V případě,že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová platná cena nižší, než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.

Způsoby plateb

 1. Hotově - tento způsob platby zvolíte v případě, že chcete zboží zaplatit a vyzvednout osobně.
 2. Dobírkou - tento způsob platby zvolíte v případě, že si zboží necháte přepravit Českou poštou a chcete zboží zaplatit až při samotném převzetí.
 3. Bankovním převodem - tento způsob platby zvolíte v případě, že chcete peníze za zboží převést na náš účet (platba se provádí předem) a zboží Vám je následně doručeno po připsání peněz na náš účet.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu Relikt - Art Engel s.r.o. se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vašedata budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněné bankovním převodem.

Objednávka zboží

 1. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami.
 2. Veškeré odeslané objednávky jsou považovány za závazné.
 3. Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou telefonátu. Ten bude uskutečněn na telefonní číslo, které zákazník uvedl při vyplnění objednávky.
 4. Termín doručení objednávky bude stanoven po telefonické dohodě se zákazníkem. Pokud bude zákazník požadovat jiný termín než domluvený, uvědomí o tom co nejdříve prodávajícího.
 5. Zákazník se může o stavu své objednávky informovat pomocí kontaktu na strankách.
 6. Uvedené obrázky jsou pouze orientační.
 7. Objednané zboží NELZE platit platební kartou!

Způsob dodávky

 1. Osobní odběr
 2. Dobírka

Po provedení objednávky Vás bude kontaktovat co nejdříve náš pracovník, aby s Vámi domluvil způsob dodání.

Cena poštovného

Ke každé objednávce bude připočtena částka odpovídající zvolenému způsobu dodávky zboží. Tato částka se skládá z poplatku za poštovní službu.Paušální poplatek se vztahuje na zasílání zboží po České republice.

Odstoupení od objednávky - storno

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do dvou týdnu od převzetí zboží. Pokud se takrozhodne, musí vrátit prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu kompletně (včetně příslušenství, příbalového letáku atd). U blistrového balení nesmí být porušen původní obal. Zboží je nutné vrátit s originálem daňového dokladu (faktury). Před vrácením však je potřeba kontaktovat pracovníky obchodu - poštou nebo e-mailem enta(a)volny.cz odeslat dopis ve tvaru: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne ....... č. (číslo faktury-variabilní symbol) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží ve výši ....... Kč na účet číslo: ......., nebo na adresu ....... . Datum a podpis." Doporučuje se zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět plnou částku předem dohodnutým způsobem. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato

V případě, že kupující nesplní výše uvedené podmínky, nedojde k právoplatnému odstoupení od smlouvy. Doručené zboží bude vráceno na nákladykupujícího. Prodávající je pak oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Informace o produktech

Kupující dostává informace k dodanému zboží na stránkách prodávajícího www.artengel.wz.cz. Údaje na příbalových letácích zboží mají přednost. Vpřípadě nejasností se doporučuje obrátit se na prodávajícího, který podá patřičná vysvětlení.

Záruční podmínky

Záruční podmínky jsou určeny obecně závaznými právními předpisy. Zboží je použitelné podle příbalového letáku.

Závěrečná ustanovení

Provozování internetového obchodu se řídí platnými pravidly v tomto druhu podnikání. V případě nejasností některých ustanovení (nebo pokud by sekupující domníval, že jsou neúplná) prodávající poskytne veškeré potřebné konzultace a vysvětlení.

Účinnost podmínek od 1. 1. 2012